AKD Kids Anaokulu

Anasayfa
telefon telefon
FacebookTwitter
Akd Kids
BRANŞ DERSLERİ

Yaratıcı Drama

 

YARATICI DRAMA

Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düÅünce ve hayal güçlerinin geliÅtirildiÄi bir tekniktir. Dramada çocuklar; yaparak, yaÅayarak, keÅfederek ve eÄlenerek öÄrenirler. Dramada doÄru-yanlıÅ, baÅarılı-baÅarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuÄun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karÅısında özgürce çözümler üretebilmesini saÄlar.

Yaratıcı drama çalıÅmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aÅaÄıdaki baÅlıklar altında toplayabiliriz.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

•SosyalleÅmeye katkıda bulunur.

•ÇocuÄun kendini ifade etmesini saÄlar.

• Demokrasi ve eÅitlik duygusunu geliÅtirir.

•Yaratıcı düÅünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

•Çocukların, çatıÅmalarla olumlu biçimde baÅ etmesine olanak saÄlar.

•Dramanın çocuÄa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliÅtirmesidir.

•Dramada çocuk, oyun oynadıÄının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.

•Okulöncesinde de, ilköÄretimde de dramanın en önemli iÅlevi, eÄlenme ve mutluluk duygusudur.

• Drama çocukları neÅelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır. 

   
 
 
 
 
 

AKD Kids Anaokulu'na Hoşgeldiniz!
 Akd Kids Anaokulu
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HIZLI MENÜLER BİZE ULAŞIN
  Her Sınıfta 2 Öğretmen   Hakkımızda  

  Çift Anadil   Foto Galeri  
  Avrupa Dil Portfolyosu   Yemek Menüsü  
  Organik Gıda ve Hijyen   Online Kayıt  
  Eğitim Programları   İletişim  
   
Web Tasarım : Dnz Web Dizayn