Anasayfa
telefon telefon
FacebookTwitter
Akd Kids
BRANŞ DERSLERİ

Branş Dersleri

KONAK                                                                         

                                  BRANŞ DERSLERİMİZ

Sevgili Aileler,

Öğrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas gelişimlerinin ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerimizle çocuklarımızın eğitim programlarındaki konulara daha aktif bir şekilde katılımları sağlanacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, öğrencilerimizin yeteneklerine de yol gösterecektir.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIşMALARI

İlkokula hazırlık çalışmaları, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızda aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

El-göz koordinasyonunu sağlama.

 Kalem tutma becerisini geliştirme

 Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme

 Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme.

 Baş-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi.

şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.

 Söylenenleri dinleme ve anlama

 Sözel ifadelerin gelişmesini destekleme ve yeni sözcükler öğrenme.

İlkokula hazırlık çalışmaları dersimiz Salı günleridir.

MÜZİK

Çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren doğal yaşamdaki seslere duyarlılıkları, aslında müziğin doğal bir başlangıcıdır. Okul öncesi dönemde ise, müzik eğitiminde duyma, dinleme, dikkatini seslere yoğunlaştırabilme ve uygun tepkiyi verebilme becerilerini kazandırmak önemlidir Bunun için müzik çalışmalarımız, çocuklarımızın müzik zekalarını keşfedici, geliştirici, ritim duygusu kazandıran, müzik dinleme becerilerini geliştiren özelliklerde gerçekleştirilmektedir.   

 

MÜZİK DERSLERİ İLE ÇOCUKLARIMIZ:

Ritimleri tekrarlayarak el, ayak koordinasyonu sağlarken müzik, matematik, sosyal zekalarına hizmet eden çalışmalar yapılır.

Çocuklar, duygularını müzik yolu ile ifade ederken, bir gruba ait olma bilinci, güven duygusu, sesini kullanma ve kontrol etme becerisi kazanırlar.

şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz teması kurabilmeyi, dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırabilmeyi öğrenirler.

Tüm dersler, Konservatuar müzik bölümü mezunu öğretmenleri eşliğinde yapılmaktadır.

Müzik derslerimiz Cuma günleridir.

 

YARATICI DRAMA

Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düşünce ve hayal güçlerinin geliştirildiği bir tekniktir. Dramada çocuklar; yaparak, yaşayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenirler. Dramada doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuğun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karşısında özgürce çözümler üretebilmesini sağlar.

Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

•Sosyalleşmeye katkıda bulunur.

•Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.

• Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.

•Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

•Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.

•Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliştirmesidir.

•Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.

•Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur.

• Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.

 

FOLKLÔR

Folklor derslerinin amacı, çocuklara ritm ve müzik duygusunu bedensel hareketlerle kazandırmak ve kendi kültürümüzün bir parçasını sevdirerek öğretmektir.

Folklor derslerimiz Çarşamba günleridir.

BALE

Bale çocukların vücutlarının esnekliği ve koordinasyonunu sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca kol ve bacakların uyumunu sağlar, çocukların özgüvenini geliştirir. Deneyimli öğretmenlerin verdiği bale eğitimi, üstün bir sanat zevki geliştirmenin dışında çocuğun sosyal ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır. Okulumuzda bale programımızın amacı çocuklarımızın,

•Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,

•Sanatsal yeteneklerine yön vermek,

•Bale sanatının yanı sıra diğer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini sağlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak,

•Müzik kulağını, ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmek olarak özetlenebilmektedir.

Bale derslerimiz isteğe bağlı olarak 5-6 yaş çocuklarımıza verilmektedir.

Bale derslerimiz Salı günleridir.

 

SATRANÇ

Okul öncesi eğitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,

•Zihin ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.

•Dikkati Geliştirir: Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.

•Öngörüyü Geliştirir: Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır " Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar.

•Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

•Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.

•Özgüven Kazandırır: Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.

•Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır: Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.

•Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir: Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

•Zevk Verir ve Eğlendirir: Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

Satranç derslerimiz Pazartesi günleridir.

 

SERAMİK

Kil ya da seramik çalışmaları çocuklarımızın psikomotor gelişimini %100 desteklediği gibi duygusal rahatlamayı sağlar. Saldırganlığı azaltır. Çocuktaki bedensel ve fiziksel gelişimi destekler. 3 boyutlu olan bu çalışmalar zihinsel gelişimini de desteklemektedir.

Çocuk çamur parçasının karşısında problem çözme yeteneğini geliştirir ve kendine olan güvenini arttırır. Ortaya bir şeyler çıktığını gördükçe sanatsal ürünler yapmaya gayret artacaktır.

·         Psikomotor açıdan küçük kasların gelişimini destekler.

·         Maddelere ve objelere dokunduğunda, dokunsal beceriyi arttırır.

·         Hayal gücünü ve yaratıcılığı arttırır.

·         Estetik ve sanatsal açıdan gelişimlerini destekler.

·         Potansiyellerinin farkına varır ve içsel motivasyonlarını arttırır.

·         Belki de en önemlisi çocuklarımızı hayata hazırlarken özgüven duygularının gelişimini sağlamaktır.

 

 

 

JİMNASTİK  

Spor akademisi mevzunu deneyimli öğretmenimiz tarafından verilen jimnastik dersimizle çocuklarımız sporla tanışacaklar. Aynı zamanda büyük kas gelişimini destekli çalışmalar yapacaklar.

·         Spor, çocuğunuzun daha sosyal ve dışa dönük bireyler olarak gelişmesine imkan tanır.

 • Aşırı hareketli çocuklarda daha sakin davranış durumu oluşmasını sağlar.

 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesine yardımcı olur.

 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme sağlar.

• İletişim kuramayan çocukların sosyalleşebilmesine imkan tanır.

• Çocuğunuzun yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilmesini sağlar.

 • Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilmesine yardımcı olur.

 

Jimnastik derslerimiz Pazartesi günleridir.  

   
 
 
 
 
 

AKD Kids Anaokulu'na Hoşgeldiniz!
 Akd Kids Anaokulu
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HIZLI MENÜLER BİZE ULAŞIN
  Her Sınıfta 2 Öğretmen   Hakkımızda  

  Çift Anadil   Foto Galeri  
  Avrupa Dil Portfolyosu   Yemek Menüsü  
  Organik Gıda ve Hijyen   Online Kayıt  
  Eğitim Programları   İletişim  
   
Web Tasarım : Dnz Web Dizayn