AKD Kids Anaokulu

Anasayfa
telefon telefon
FacebookTwitter
Akd Kids
BRANŞ DERSLERİ

Satranç

SATRANÇ

Okul öncesi eÄitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,

•Zihin ve Hayal Kurma Gücünü GeliÅtirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düÅünme pratiÄi içindedir. Hamle düÅünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacaÄını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaÅar.

•Dikkati GeliÅtirir: Oyunda yüz yüze kaldıÄı ve kalacaÄı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediÄi sonuçlarla karÅılaÅmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoÄunlaÅtırmak durumundadır.

•Öngörüyü GeliÅtirir: GeleceÄe dönük, eylemleri ile oluÅacak sonuçları hesap etmek durumundadır " EÄer bu taÅı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar.

•Kapsamlı DüÅünmeyi ÖÄretir, BuluÅ YeteneÄini GeliÅtirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacaÄı her kararın varacaÄı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneÄi içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

•Sabırlı Olmayı, ÖlçülülüÄü ve SoÄukkanlılıÄı ÖÄretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doÄurduÄunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düÅünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.

•Özgüven Kazandırır: DüÅünen, deÄerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. Ä°Ålerin kötü gittiÄi durumlarda hayal kırıklıÄına uÄramamayı öÄrenir. Yararlı bir deÄiÅiklik olabileceÄini bekleme ve yeni çareler arama alıÅkanlıÄı edinir.

•Yeni Sözcük ve Kavramlarla TanıÅtırır: TaÅları tanıyıp onların nasıl hareket ettiÄini öÄrenir. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öÄrenir.

•Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı ÖÄretir: Bir oyun olarak satranç, çocuÄun ancak kurallara/ilkelere uyması koÅuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

•Zevk Verir ve EÄlendirir: Belki de en önemlisi, çocuÄun oyun sürecini zevkle yaÅaması ve eÄlendiÄini duyumsamasıdır.
   
 
 
 
 
 

AKD Kids Anaokulu'na Hoşgeldiniz!
 Akd Kids Anaokulu
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HIZLI MENÜLER BİZE ULAŞIN
  Her Sınıfta 2 Öğretmen   Hakkımızda  

  Çift Anadil   Foto Galeri  
  Avrupa Dil Portfolyosu   Yemek Menüsü  
  Organik Gıda ve Hijyen   Online Kayıt  
  Eğitim Programları   İletişim  
   
Web Tasarım : Dnz Web Dizayn